נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מה הוא ייפוי כוח מתמשך?

חתימה על מסמכים

עד לפני כמה שנים, אנשים חולים במחלות ניווניות, אנשים מבוגרים, שהתקרבו לגיל זקנה, שלצידו הגעה למצב של חוסר ישע ואף נפגעי תאונות שהגיעו למצב של חוסר יכולת לטפל בעצמם וענייניהם, טופלו על ידי האפוטרופוס הכללי.

הוא שמינה עבור אנשים אלה אפוטרופוס חוקי, אחראי ומוסמך לקבל בשמם החלטות לגבי רכושם, בריאותם וגופם.

אך לפני כמה שנים, פני הדברים השתנו כאשר שינוי בחוק יצר עבור אנשים אלה אפשרות נוספת, שנקראת ייפוי כוח מתמשך.

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופוס רגיל?

בניגוד למינוי אפוטרופוס באופן מסורתי, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאנשים הנמצאים בתהליך התנוונות, או זקנה, או כל תהליך אחר של אובדן כושר קבלת החלטות, למנות בעצמם את האחראי על ענייניהם מבעוד מועד, כלומר – לפני שהם הופכים חסרי ישע בעיני החוק.

יתרה על כך, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לקבוע את המועד שבו ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ואף למנות אנשים שונים לאחראים על תחומים שונים בחייו.

כך למשל אפשר למנות אחראי אחד על תחום הכספים, אחראי אחר על קבלת החלטות רפואיות עבור הממנה וכן הלאה.

תיתכן גם אפשרות של מינוי אחראי על נושאים רפואיים בלבד ואף קביעת תאריך סיום תוקף המינוי, שבו יסתיים ייפוי הכוח והאחריות תשוב לבעליה המקורי, או תעבור לאדם אחר.

 

כיצד מבצעים ייפוי כוח מתמשך?

טרם חתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש לקבוע את היקף ייפוי הכוח והתחומים עליהם יחלוש הממונה, או הממונים.

לאחר מכן יש לבחור את המקרים החריגים, בהם לא יחול ייפוי הכוח על הממונה. למשל, אם מיפה הכוח ממנה אדם אחראי על נושאים רפואיים, הוא יכול לקבוע כי האחריות תחול על מצבים רפואיים שונים, מלבד למשל האפשרות לאשפוז פסיכיאטרי.

את המסמך עצמו יש למלא בנוכחות עורך דין בעל הכשרה מתאימה, כמו גם הסמכה לעריכת ייפוי כוח מטעם האפוטרופוס הכללי. עורך הדין אחראי על עריכה נכונה וחוקית של המסמך, בסופה הוא יחתום עליו.

בנוסף, עורך הדין חייב להתרשם כי מייפה הכוח מבין לאשורה את משמעות המסמך ומסכים למהלך מרצונו החופשי.

בתום עריכת המסמך, יש להפקיד אותו בידי האפוטרופוס הכללי, שיחזיק בו עד לתאריך תחילת התוקף של ייפוי הכוח.

 

נספחים למסמך ייפוי כוח מתמשך

מסמך מקוון לייפוי כוח מתמשך הוא מסמך ייעודי ואין אפשרות להשתמש בכל מסמך אחר.

אבל ניתן להוסיף נספחים ,כמו חוות דעת מומחה, רשימת בקשות ותנאים, רשימת רכוש וכן הלאה, אליהם יש להתייחס בעת יישום ייפוי הכוח.

 

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך עשוי להיות חבל הצלה במקרים מסוימים, עבור אנשים שמעוניינים לשלטו בגורלם, כל עוד הם כשירים לעשות זאת בדעה צלולה. זהו מסמך חשוב מאין כמותו, שכן הוא מאפשר גם לחסרי ישע לשלוט בגורלם ועל כן חשוב לערוך ולבצע אותו לפי החוק, בעזרתו המקצועית של עו"ד מתאים.

 

עורך דין עסוק

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין