נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מה היא התמחותו של עורך דין לענייני אפוטרופסות?

אנשי משפט

במדינות בעלות משטר דמוקרטי כמו ישראל, כל אדם בגיר זכאי באופן עקרוני לאוטונומיה והוא רשאי להחליט בצורה חופשית באשר לחייו. האוטונומיה האישית מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו והיא מאפשרת להינשא, לצאת מהארץ ולחתום על חוזים מחייבים. האדם אחראי לתוצאות מעשיו וחשוף לסנקציות פליליות ואזרחיות. נושא זה ואלו שהאוטונומיה שלהם עשויה להיות מוגבלת הם במוקד התמחותו של עו"ד לענייני אפוטרופסות.

 

 הבנה של השלכות של הבחירה

השאלה האם מותר או אסור לנו לעשות משהו הינה לרוב בהקשר של אדם בוגר שמסוגל לקבל החלטות מושכלות, תוך הבנת המשמעות של בחירה בפעולה וההשלכות לכך. אדם מחויב לעמוד בהסכם עליו הוא חתם מכיוון שהוא היה מודע לכך שאי עמידה בהסכם עלולה להוביל להפעלת הסנקציות שלגביהם הסכים. למידע נוסף לגבי עבודתו של עורך דין לענייני אפוטרופסות ראו כאן.

 

ילדים ואחריותם

גם אדם שעובר עבירה פלילית נשפט על בסיס ההבנה שלו לגבי מותר ואסור מבחינה נורמטיבית והמודעות שלו לעונשים הצפויים על ביצוע העבירה בהתאם לחוק העונשין. דיני אפוטרופסות עוסקים במי שאינו מסוגל לקבל החלטות מושכלות ממגוון של סיבות. קטינים מצויים בדרך כלל תחות האפוטרופסות של הוריהם ולהורים אחריות חלקית על מעשיהם כתוצאה מכך.

 

שינוי מעמדו של הורה

המעמד של ההורה בתור אפוטרופוס של הילד מחייב אותו למלא את צרכיו. כאשר ההורה אינו ממלא את הנדרש ממנו, המדינה באמצעות רשויות הרווחה או ההורה השני עשויים לדרוש לקחת ממנו את מעמדו המשפטי אשר מוקנה לו מתוקף היותו הורה ולהרחיקו ממעמד זה בהתאם לדין.  הליכים הנוגעים למעמד הורי ושינוי במעמד של הורים על ילדיהם הן סוגיה חשובה בו עו"ד לענייני אפוטרופסות מתמחה בו.

 

מינוי אפוטרופוס לחסוי

תחום התמחות נוסף נוגע למי שאינו יכול לקבל אחריות למעשיו והחלטותיו בגלל מצבו השכלי והקוגניטיבי. מי שמפאת מצבו השכלי או המנטלי אינו יכול להבין את המשמעות של פעולותיו מכונה בחוק כחסוי ובית המשפט ממונה לו אפוטרופוס שמוסמך לקבל עבורו החלטות לגבי האוטונומיה של החסוי בהתאם להגדרות הניתנות בעת המינוי.

המינוי יכול להיות לאפוטרופוס לרכוש או אפוטרופוס לגוף בהתאם למצבו של החסוי. עורך דין לענייני אפוטרופסות נדרש להתמחות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומשמעויותיו בכל הנוגע למצבים בהם המינוי חיוני ומוצדק. הוא עוסק בין היתר בהליכים לגבי הפסקת המינוי כאשר יש שינוי במצב החסוי ובהחלפת האפוטרופוס כאשר הוא אינו ממלא כראוי את תפקידו.

 

סיכום דיני אפוטרופסות

לסיכום הנושא, תחום התמחותו של עורך דין לענייני אפוטרופסות רחב ונוגע בזכויות היסוד הנוגעות לכבוד האדם וחירותו והמצבים בהם זכויות אלו מוגבלות בהתאם לחוק הכשירות. כפי שציינו, התחום כולל הליכי מינוי והסרת אפוטרופוס לקטינים לצד מינוי, החלפה וביטול מינויים עבור חוסים בעלי כושר שיפוט לקוי.

פטיש

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין