נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

התחשבות במצב בריאותי במהלך מחיקת חובות

חוקים

צבירת חובות לביטוח לאומי אינה תופעה נדירה. אנשים רבים מוצאים את עצמם נקנסים בשל עיכוב בתשלום, בין אם מדובר בחוב של שקלים בודדים או סכום כספי מכובד. מוסד הביטוח הלאומי מכיר במצבים בהם העיכוב בתשלום נובע מסיבה מוצדקת, ולכן מאפשר "הסדר חוב", שזוהי בעצם מחיקה מלאה או חלקית של החוב. על מנת להסדיר את החוב, יש להגיש בקשה ולהתייצב בפני וועדה. כל הפרטים במאמר

                        

מוסד הביטוח הלאומי

מוסד הביטוח הלאומי הוא אמצעי הגנה עבור תושבי ישראל, והכסף שמשולם אליו על ידי התושבים מנוצל להטבות ולהקלות סוציאליות עבור היוצאים לפנסיה, הזקוקים לדמי אבטלה, אמהות בחופשת היריון ולידה ועוד. כל תושב ישראלי, גם אם אינו אזרח המדינה, מחויב בתשלומי ביטוח לאומי. לרוב, תשלום החובה של עובד שכיר ישולם על ידי מעסיקו, בעוד עובד עצמאי או שאינו עובד כלל, ייאלץ לשלם את התשלום בעצמו.

כאשר אדם אינו משלם את חובו \ מעסיק אינו משלם את חוב עובדיו, החוב צובר ריביות וקנסות. כאשר החייב משתהה בתשלום חובו, החוב עשוי לצבור ריביות וקנסות גבוהים ולתפוח לכדי סכום גבוה בהרבה מהחוב המקורי. חוב שסכומו גבוה במיוחד יכול לגרור עיקולים, סנקציות כלכליות ועוד, ולכן ברור מאליו שזהו מצב שיש להימנע ממנו.

כמו כן, ייתכן וביטוח לאומי ידרוש החזר כספי במידה והעביר בטעות סכום כסף לאדם הלא נכון, או העביר סכום גבוה יתר על המידה. גם במקרה זה, החייב יכול לדרוש שהחוב יימחק בחלקו.

 

התחשבות בחייבים שמצב בריאותם רעוע 

כאמור, במקרים רבים המוסד לביטוח לאומי משלם בטעות סכום גבוה מדי למבוטח. בוודאי שאין שאלה על זכותו של ביטוח לאומי לקבל בחזרה את הכסף, אך במקרים מסוימים מתאפשרת הנחה מסוימת, או אפשרות לפריסת החוב על פני תשלומים, במידה ומדובר במבוטח שמצבו הבריאותי הקשה מקשה עליו בהחזרת חובו, שנוצר בתום לב ולא באשמתו.

על מגיש הבקשה להוכיח כי צבירת החובות נעשתה מתום לב, אם למשל לא שם לב לתוספת התשלום, וכי יתקשה לשלם בעקבות קשיים כלכליים. טופס הבקשה ייבחן על ידי הוועדה לבחינת חובות, וביכולתם לבחון האם יש לבטל את הקנס, להפחית מסכום החוב, לבטלו כליל, לפרוס את החוב לתשלומים או לסרב כלל לבקשה. הם אף רשאים לזמן את החייב להופיע בפניהם. לחייב יש אפשרות לערער לבית הדין לעבודה, על מנת לדרוש שבקשתו תיבחן שנית, במידה והתשובה אינה לרוחו.

הליך מחיקת החובות טומן בחובו עיסוק בתחומים משפטיים וכלכליים, שלרוב אנשים מן השורה אינם בקיאים בהם. לכן, היעזרות בעורך דין המנוסה בתחום מחיקת חובות לביטוח לאומי היא בחירה אחראית שיכולה לקדם את ההליך בצורה הטובה ביותר, שלא תגרום לבזבוז משאבים נוספים ותמנע מפח נפש רב.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין