נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

מה זה קרן פנסיה ברירת מחדל  ולמי זה מתאים

חץ גרף עולה

עד שנת 2010, לא היתה חובה על כל עובד בישראל להפריש מהמשכורת שלו עבור פנסיה. זכויות פנסיוניות היו בגדר פריבילגיות, ועובדים שהפרישו מהמשכורת שלהם לקרנות הפנסיה עשו זאת בדרך כלל בתוקף הסכמי עבודה או בתוקף היותו של מקום העבודה שלהם מאוגד בהסכמים קיבוציים. החל משנה זאת, חלה החובה על כל מעסיק להפקיד עבור המועסקים שלו סכומי כסף לקרנות פנסיה ייעודיות, שהמדינה בחרה בהן לנהל את כספי הפנסיה המופרשים עבור עובדים שלא בחרו בעצמם קרן פנסיה. מהו חוק פנסיה חובה? מהי בדיוק קרן פנסיה ברית מחדל? כיצד בחרו הממונים על הנושא את הקרנות שבהן יתנהלו קרנות הפנסיה של עובדים שאין להם קרן פנסיה? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא הזה.

 

חוק פנסיה חובה והמשמעויות שלו

חוק פנסיה חובה מחייב את המעסיקים להפריש כספים לפנסיה, על פי אחוזים שקבע המחוקק. סך כל ההפרשה הינה 18.5 אחוזים משכרו של העובד, כאשר מהשכר של העובד יופרשו שישה אחוזים, והמעביד יפריש את כל השאר – שישה אחוזים לפיצויים ושישה וחצי אחוזים לתגמולי מעביד, קרי סכומים שלא ניתן יהיה למשוך אותם בשום מקרה לפני גיל הפרישה. עובד שאין ברשותו קרן פנסיה במועד הקבלה לעבודה, יתחיל להפריש כעבור תקופה קצובה כקבוע בחוק. עובד שיש ברשותו קרן כאמור, יתחיל להפריש לקרן כבר מהמשכורת הראשונה במקום העבודה החדש. חוק פנסיה ממלכתית חוקק ועבר בכנסת כבר בשנת 2008, והיישום שלו התחיל בינואר 2010. בכל שנה עלו אחוזי ההפקדה, עד שהתייצבו בשנת 2017 על סך של 18.5 אחוזים מהשכר של העובד, הרשום לצרכי הפנסיה. המאפיין העיקרי של חוק פנסיה חובה הוא העדר האפשרות של העובד ושל המעביד כאחד, לסרב לבצע את ההפקדות לפנסיה. כל עובד במדינת ישראל באשר הוא, מחויב להפריש מהשכר שלו עבור הפנסיה. למען הסר ספק – גם עובדים זמניים, פליטים, עובדים זרים ומהגרי עבודה החיים בישראל, מחויבים להפריש לפנסיה על פי חוק.

 

זוג פנסיונרים וכסף

 

 

קרן פנסיה ברירת מחדל והיתרונות שלה

קרן פנסיה ברירת מחדל הינה אחת מקרנות הפנסיה שבהעדר קרן פנסיה עבור עובד חדש במקום העבודה, הן תשמשנה ברירת המחדל. המעביד יבחר באחת מהן ויתחיל להפקיד בה כספים עבור העובד. מדינת ישראל בחרה ארבע קרנות פנסיה, שבהן דמי הניהול נמוכים באופן מיוחד. הקרנות הללו נבחרו במכרז, שבו התמודדו קרנות הפנסיה השונות בישראל. דמי הניהול המרביים בקרנות הללו הם נמוכים יחסית למקובל בקרנות הקיימות. הקרנות הללו פתוחות גם למפקידים ותיקים, שיכולים לעבור אליהן ולהפחית אגב כך במידה ניכרת את דמי הניהול שהם משלמים. אם יש לך עניין לקבל מידע נוסף, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד חשוב לשיפור תנאי הפנסיה ולהפחתת דמי הניהול שלך.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא פיננסים
הזדמנויות עסקיות
מה זה Tax ID ומתי צריך אותו?

ארה"ב נחשבת למעצמת כלכלה עולמית, המושכת אליה אנשים רבים מכל רחבי העולם למטרות עבודה ו/או עסקים, כאשר מלבד ההזדמנויות